Prego Mobile er et lite, men modig, fleksibelt og samfunnsengasjert forlag som huser en kombinasjon av erfarne og ferske forfattere.

Menn og kjærlighet

Dette er en bok basert på samtaler med 14 menn om kjærlighet, drivkrefter og idealer, om livsmening, erfaringer og innsikter, om politisk korrekthet, identitet og woke.