Prego Mobile er et lite, men modig, fleksibelt og samfunnsengasjert forlag som huser en kombinasjon av erfarne og ferske forfattere.

Hvor tok goterkongen Alariks Roma-skatt veien?

Et av verdenshistoriens store uløste mysterier belyses i denne thrilleren av en historisk roman. En reise i verdenshistorien gjennom stemmen til to unge nordiske historikere, der intet er utelatt.

G. FELLING
Den avdøde fortellerstemmen holdes anonym, men Felling har bearbeidet dokumentet etter beste evne og med god bakgrunn i kunnskapen om den europeiske folkevandringstiden.