Geir Felling-Andersen

Geir Felling-Andersen (f. 1963) debuterte som forfatter med FRA ROMER TIL RIDDER – de europeiske folkevandringene 300-800 e. kr høsten 2010. Samtidig ble forlaget Prego Mobile AS skapt. Ideen til Fra romer til ridder var å presentere historie og i dette tilfellet fra en heller ukjent epoke på lettfattelig vis – en sitte-og-bla-form – som en coffeetable-bok med mye illustrasjoner, stor skrift (også for voksne) og spekket med oversiktelige kart. Forlegger Geir kaller seg for pasjonert hobby historiker og tiden vil vise at interessen for Europas folkevandringstid absolutt ikke er oppbrukt med utgivelsen av Fra romer til ridder. Han har siden 2012 arbeidet med dokumentarserien REX.BARBARICUM – om nettopp denne epoken som tok knekken på et storslagent Romer-rike og sådde grunnen for Europas sammensetning av nasjoner i våre dager. Vi kan således røpe at han i løpet av neste år slipper en 600-siders roman basert på et mysterium med bakteppe i sistnevnte.

Etter Fra romer til ridder fulgte samarbeidet med fotograf og barnebokforfatter Tarjei Krogh samt forfatterne av Sveins Verden og Tryneboka, hhv Svein Østvik (en av programlederne i dokumentarserien) og standup-komiker og skuespiller Babek Nemati. Siden har nye forfattere strømmet på til det lille forlaget Prego Mobile, som hadde sett dagens lys på hans hjemmekontor på Jar i 2010. Med intet mindre enn 10 bokutgivelser i 2017 er forlegger Geir rustet for å markere Prego Mobile ytterligere innad i den norske bokverden. Han er for øvrig billedkunstner, utdannet psykoterapeut, tekstforfatter og reklamemann og var fra 1990 til 2002 utgiver av Caféguiden for Oslo. Geir har kjæreste og to voksne kreative døtre. 

SE FORFATTERENS EGEN NETTSIDE

Geir Felling-Andersen sine bøker utgitt av Prego Mobile