Anne Christine Rojahn Levy

Forfatter_Anne_Christine_Rojahn_Levy

Anne Christine Rojahn Levy (f. 1942) er utdannet i maleri fra Oslo Tegne og Maleskoleunder Liv Ørnvall og Granum kunstskole under Einar Granum. Hun har vært elev hos Jan Cato Bødtker og senere hos Åse Asp Lunde – og i flere perioder tegnet på l’Académie de la grande chaumière i Paris. Forfatteren har gjort studie- og arbeidsreiser i inn- og utland, spesielt til Sicilia og andre deler av Italia, og hatt flere utstillinger. Hun var bosatt fem år i Paris, og bor nå i Oslo.

Anne Chr. Rojahn Levy sine bøker utgitt av Prego Mobile