Mark Scheibert

MarkScheibert

Mark Scheibert (f. 1961) er født i USA av norsk mor og amerikansk far, og kom til Norge som syv-åring. Bor i dag i Oslo. Røttene til fødelandet er beholdt, og yrkene har vært mange. Kreativitet og nysgjerrighet er to røde tråder i livet. En tredje er alle de kjønnsrelaterte frustrasjonene han mener bunner i at kvinner og menn, på tross av enorme ulikheter, tvinges til likhet.

Mark Scheibert sine bøker utgitt av Prego Mobile