Tone B. Bergflødt

Tone B. Bergflødt (f. 1962). «Farfars skrin – i skyggen av NS» er hennes første bok. Etter å ha jobbet i bank til hun var 35 år, kom hun tilbake til Lier og overtok odelsgården sammen med sin mann.

Symptomer på utbrenthet meldte seg ved den store overgangen. Det viste seg at familiehistorien, og spesielt tausheten rundt farfarens tilknytning til NS under krigen, kunne ha sammenheng med symptomene.

Hun ville vite mer, begynte å nøste opp familiehistorien, og fant forståelse gjennom å studere psykologi.

SE FORFATTERENS EGEN BLOGG

Tone B. Bergflødt sine bøker utgitt av Prego Mobile