Sveinung Gihle Raddum

Sveinung Gihle Raddum (f. 1940) er utdannet prosessingeniør fra Eidgenössische Hochschule i Zürich og har arbeidet ved både Siemens i Tyskland, Norsk Hydro, J.H.Casings and J.H.Projectiles og Raufoss Ammunisjon i Norge. Han er en av våre fremste spesialister innen vitenskapen om jern-mineralets innhold og holdbarhet, samt spesialist på folkevandrings- og romertid.

I sin tid på kontinentet ble han innviet i teorien om at det stålet de gamle romere benyttet til sin våpenproduksjon må ha sitt opphav i de norske myrer. Gjennom et livs forskning er han ikke i tvil – romerne hadde kolonier for utvinning av jern, styrt fra provinsen Britannia – flere steder i Norge. Boken er en foredling av hans selvutgitte paperbacks Norges Jernalder og Den romerske Diocese Britannia fra begynnelsen av 2000-tallet.

Sveinung Gihle Raddum sine bøker utgitt av Prego Mobile

PRESSE

Forfatterfoto

WEB

NORGE UNDER ROMA

PRINT |  JPEG |  WEB