Tone B. Bergflødt

LITT OM FORFATTEREN

Tone B. Bergflødt , portrettbilde av forfatterTone B. Bergflødt (f. 1962). «Farfars skrin – i skyggen av NS» er hennes første bok. Bakgrunnen hennes er odelsjente, oppvokst på et tradisjonelt gårdsbruk på Østlandet. Hun flyttet til Oslo og jobbet i bank fra hun var 20 til 35 år. Da kom hun med familie tilbake til bygda og overtok odelsgården sammen med mannen sin. Symptomer på utbrenthet meldte seg ved den store overgangen. Det viste seg at familiehistorien, og spesielt tausheten rundt farfarens tilknytning til NS under krigen, kunne ha sammenheng med symptomene. Hun ville vite mer, begynte å nøste opp familiehistorien, og fant forståelse gjennom å studere psykologi.

Hun har mellomfag i utviklingspsykologi (2002), og senere en bachelor i psykologi/samfunnsfag og kultur (2013) fra UiO. Hun er psykodramaregissør/terapeut/veileder fra Norsk Psykodrama Akademi (2010), og medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Under studiene jobbet hun en periode innen psykiatrien, og hun har egen terapeutpraksis på gården.

«Farfars skrin – i skyggen av NS» tar leseren med på forfatterens reise mot avdekking, forståelse og forsoning med det som var uforståelig, mørkt, vanskelig og sårt, i det ellers lyse og gode livet under oppveksten på gården. Krigshistorien berører mange i Norge, enten vi vil eller ikke, som etterkommere av heltene, landssvikerne eller den tause majoritet. Et av forfatterens funn er at den lokale forsoningen har foregått i det stille i by og bygd, mens den nasjonale forsoningen har uteblitt. Hun mener at en del av etterkommere av de som var på «den gale siden» fortsatt lider under skammen, og at NS-tilknytning er et nasjonalt traume i Norge som det fortsatt er tabu å snakke om.

Tone B. Bergflødt bor på odelsgården i Lier, er gift og har tre voksne barn. Hun er terapeut og lokalpolitiker, og deltar i videreføring og utvikling av gården sammen med familien.

Se forfatterens egen blogg

TONE B. BERGFLØDTS BØKER UTGITT AV PREGO MOBILE

OMTALER AV BØKENE / FORFATTEREN I MEDIA