Oslo Krisesenter

LITT OM FORFATTEREN

Oslo Krisesenter er et døgnåpent lavterskel akuttilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Kvinnene som kommer til Oslo Krisesenter, befinner seg i en krisesituasjon. I 2017 var det kvinner fra 60 forskjellige land som fikk beskyttelse ved Oslo Krisesenter etter og vært utsatt for vold i hjemmet. Felles for alle er at de har måttet bryte opp fra sine vante forhold for å begi seg ut i en total ny situasjon uten sitt familiære nettverk å støtte seg til. Etter en stund mobiliserer kvinnene ny styrke og viser at de har mange ressurser. Felles for mange er at de er fabelaktige kokker, som har stor glede av å tilberede smakfulle, eksotiske retter.

 

Se forfatterens egen nettside

OSLO KRISESENTERS BØKER UTGITT AV PREGO MOBILE

  • Krisemat

    kr 299
    Kjøp